Ανθρώπινοι πόροι και εκπαίδευση 


Στη MA-FRA, η επιτυχία πραγματικά ξεκινάει από τους ανθρώπους:  τα ατομικά ταλέντα και η κινητοποίηση όλων των εργαζομένων είναι το κεφάλαιο που δίνει προβάδισμα στην εταιρεία έναντι των ανταγωνιστών. 

Όταν κάποιος εργάζεται στην εταιρείας μας, εργάζεται σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και επιχειρηματικότητας, με γνώμονα την επίτευξη στόχων.

Για να διατηρήσει τη συνταγή επιτυχίας, η MA-FRA διοργανώνει ένα συνέδριο – όπως οι αμερικάνικες εταιρείες - στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη της εταιρείας, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ποιότητας από πλευράς συνειδητοποίησης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κάθε ατόμου. Τον συντονισμό αυτού του συνεδρίου αναλαμβάνει μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και ενισχύει τη νέα και πιο σταθερή συνοχή στην ομάδα, μετατρέποντας τον απλό συνεργάτη σε «διευθυντή» με πρωτοβουλίες και πραγματικές ευθύνες, μέσω της επικοινωνίας με τους άλλους και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ομάδα εργασίας.

Εάν θέλετε να αναπτύσσεστε λίγο παραπάνω καθημερινά μέσω της εκπαίδευσης στη δουλειά σας, εάν έχετε πάθος και θέλετε να προοδεύσετε μέσα σε μια ευέλικτη και δυναμική εταιρεία νέων ανθρώπων, εάν πιστεύετε στην ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων, τότε η MA-FRA είναι η κατάλληλη εταιρεία για εσάς.

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε μαζί μας, Γίνετε μέλος της ομάδας της MA-FRA 

 Become part of the MA-FRA team.