At MA-FRA being "green" is not only about making products with a low environmental impact!


οικολογία

Η εταιρεία μας δεσμεύεται στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδρασης των προϊόντων μας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέων οικοσυμβατών ενεργών συστατικών.

Από πλευράς οργάνωσης, η εφαρμογή ενός συστήματος ποιοτικής διαχείρισης του περιβάλλοντος – το πρώτο στον τομέα – που συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO-9001:2000 και ISO-14001:2004, παρέχει στην εταιρεία ένα εργαλείο το οποίο μπορεί και της προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα τόσο στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες και διαδικασίες της. 
Γι’ αυτόν το σκοπό, η MA-FRA έχει εισάγει συστήματα μέτρησης διαδικασιών, με σχετικούς δείκτες απόδοσης, που αξιολογούν άμεσα την πρόοδο των διαδικασιών, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και τυχόν ανάγκες για βελτίωση.
Η καινοτόμα σειρά Ecomaf αποτελεί ένα αυθεντικό προοδευτικό βήμα από πλευράς βιώσιμης ανάπτυξης. Τα προϊόντα τα οποία βασίζονται σε φυτικά τασιενεργά, είναι αποτέλεσμα σημαντικών επενδύσεων που οδήγησαν το κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της MA-FRA να εξερευνήσει εντελώς νέους δρόμους στον τομέα των απορρυπαντικών υψηλής βιοδιασπασιμότητας.
Αυτή η σειρά δημιουργήθηκε ειδικά για τους επαγγελματίες, για να διευκολύνει το έργο τους και για να συμμορφώνεται, ή συχνά και να προβλέπει, τους αυστηρότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Τα οικολογικά απορρυπαντικά Ecomaf, τα οποία διαθέτουν αποκλειστική σύνθεση με φυσικά τασιενεργά, δημιουργήθηκαν ειδικά για να διασφαλίσουν ότι η επίδραση στο οικοσύστημα είναι αμελητέα.
Σαμπουάν, αφροί, καθαριστικά εξωτερικών επιφανειών και αδιάβροχα κεριά: Τα προϊόντα ECOMAF δημιουργήθηκαν με τη χρήση φυτικών πρώτων υλών. Βασίζονται σε σάκχαρα και αλκοόλη που προέρχονται από αιθέρια φυτικά έλαια τα οποία  χαρακτηρίζονται από την ταχεία και ολοκληρωτική βιοδιασπασιμότητά τους (decision of the EU Commission on 28.06.2011).

Life Style

Όλα αυτά και πολλά άλλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν αυτό που αποκαλούμε «Τρόπο ζωής» μας, έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο ζωής που στοχεύει όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα αλλά σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, μια ποιότητα βασισμένη στο σεβασμό της φύσης και των ανθρώπων.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η MA-FRA, πρωτοπόρος στον τομέα της, έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο ο οποίος συνοψίζεται σε ένα ποσοστό:  70%. Αυτό είναι το ποσοστό νερού που η εταιρεία μας στοχεύει να ανακτά και να επαναχρησιμοποιεί στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων.  Δεν είναι εύκολη αποστολή, οι πιο δύσκολες όμως προκλήσεις δίνουν ώθηση στην έρευνα και μαζί με αυτή, στην ανθρωπότητα και την επιχειρηματική δράση. Η σειρά Ecomaf αποτελεί ένα βασικό βήμα προς την επίτευξη και την υπέρβαση αυτού του στόχου. 
Η MA-FRA προχωράει πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από τολμηρά, σημαντικά βήματα, που πριν από χρόνια, ήθελαν μεγάλες θυσίες, σε μια εποχή κατά την οποία η αγορά δεν κατανοούσε την ανάγκη για οικοσυμβατά προϊόντα.
Θέλετε μερικά παραδείγματα;  Η εταιρείας μας ήταν η πρώτη εταιρεία που κυκλοφόρησε σπρέι χωρίς CFC, η πρώτη που παρήγαγε μια σειρά απορρυπαντικών χωρίς φωσφορικά άλατα και η πρώτη που ανέπτυξε προϊόντα χωρίς NTA (νιτριλοτριοξικό οξύ).
Μια συσκευασία με «πράσινο χρώμα» δεν κάνει αυτόματα το προϊόν «οικολογικό»: η MA-FRA το γνωρίζει πολύ καλά!

Download here the "Quality and Environmental document"

ISO 14001

TÜV: ISO 14001

wwf

Se ami la natura questo è il link che fa per te

Comp. Detergenti

Scarica il PDF