ΔεοντολογαΗ επιλογή των υπαλλήλων βασίζεται σε γενικές γραμμές στα σωματικά και πνευματικά προσόντα.  Όταν ζει κανείς σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία στην εξίσωση, στοιχεία που σπάνια λαμβάνονται υπόψη και μπορούν να καθορίσουν την επιτυχία ή την αποτυχία μιας Εταιρείας:  συναισθήματα, θέληση και εσωτερικά χαρίσματα όπως αξιοπιστία, ικανότητα να αγαπάει κάποιος ή να αγαπιέται, δικαιοσύνη, υπομονή, χαρά, γενναιοδωρία, πίστη, ειλικρίνεια, αυτοθυσία.

Οι εταιρείες που θα καταφέρνουν να ευημερούν στο μέλλον είναι εκείνες που ανακαλύπτουν πώς να αξιοποιούν την αφοσίωση και την ικανότητα μάθησης των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα: η σπουδαιότητα της ανθρώπινης παρουσίας θα καθορίσει επομένως την επιτυχία των εταιρειών μόνο εάν η ικανοποίηση ληφθεί υπόψη ως πρωταρχικό στοιχείο.
 
Για να συνοψίσουμε, επισημαίνουμε μια αλλαγή στη λειτουργία των εταιρειών:  οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες όχι μόνο θα θεωρούνται πιο ηθικές, αλλά θα είναι και πιο ικανές να παράγουν αξία.

Η MA-FRA ασχολείται εκτενώς με την εφαρμογή πολιτικών ευθύνης στην εργασία.  Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες είναι η ένωση, επισημοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2005, με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, Global Compact, – μια άμεση πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα – με σκοπό τη συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου σε μια νέα μορφή συνεργασίας (με τα Ηνωμένα Έθνη), μέσω της ενσωμάτωσης δέκα παγκόσμιων αξιών σε θέματα όπως ανθρώπινα δικαιώματα, εργατικά δικαιώματα και προστασία του περιβάλλοντος.

Στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:  η υποστήριξη και ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ατόμου στο χώρο εργασίας, η διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα πρότυπα εργασίας:  εγγύηση της ελεύθερης δράσης των σωματείων και του δικαιώματος των εργαζομένων για μαζικές διαπραγματεύσεις, με τη διασφάλιση ότι το έργο δεν είναι ούτε αναγκαστικό ούτε υποχρεωτικό, η απόρριψη της παιδικής εργασίας και οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων στις πολιτικές προσλήψεων και απολύσεων.

Προστασία του περιβάλλοντος: λήψη προληπτικών μέτρων για την επίλυση περιβαλλοντικών προκλήσεων, προώθηση πρωτοβουλιών για αυξημένη περιβαλλοντική ευθύνη, ενίσχυση της ανάπτυξης και της διασποράς τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
 
Η δεοντολογική προσέγγιση της MA-FRA στο χώρο εργασίας, εντοπίζεται επίσης στις σχέσεις που έχει εδραιώσει με τα χρόνια με τους αντιπροσώπους της, τους δεσμούς που σε πολλές περιπτώσεις είναι μακροχρόνιοι και βασίζονται στην απόλυτη πίστη και συχνά εκτείνονται στη «δεύτερη γενιά».  Η MA-FRA κατάφερε να κρατήσει αυτό το στενό δίκτυο συνεργατών με τον σεβασμό και την ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών καθώς και την προστασία και διατήρηση των καταμερισμένων περιοχών, με μια πολιτική σαφήνειας, ειλικρίνειας αλλά και τη διάθεση να μοιραστεί τα μεγάλα έργα μαζί τους.
Εκπαίδευση και ενημέρωση, σεβασμός της περιοχής
Για να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Global Compact επιλέξτε τους εξής συνδέσμους:
www.unglobalcompact.org